Építés, rombolás, Teremtés III.

Ahogy azt az előző részekben láttuk az idő egy meghatározó jelentőségű “szereplő”. (Azért nem nevezem “valaminek”, mert a “valami” az összes többi “szereplőt” jelentette.)

Az időt állandóan növekvőnek, előre haladónak, azaz monoton növekvőnek tartjuk. E szerint, ha kijelölünk egy “T” időpontot az időben haladva ettől mindig távolabbra kerülünk, ahogy azt az előző cikkek ábráin láttuk.

Mi van azonban, ha az idő nem egy kétdimenziós, derékszögű koordináta rendszernek a független változója, hanem egy kör koordinátásban a szög?

Ekkor, bár a szög értékére igazak a másik rendszerre megállapítottak, de a sugár (itt a “valamik” súlyozott összege, azaz “s” ) értéke vagy periódikusan változik, vagy állandó. (Ez utóbbi úgyis értelmezhető, hogy a periódus idő zérus.)

Bármelyik rendszert használjuk, a Teremtés ténye nem változik. (Akár azt vesszük példának, hogy egy helyről elmegyünk egy másikra, akár az óra járását, mindkét esetben el kell indulni, ahhoz, hogy eljussunk a másik helyre ill., hogy az óra körbe járjon.)

A két rendszer közt a közismert összefüggések teremtik meg a kapcsolatot.

r = SQR(t2 + s2)
Ф = tan(s/t)

valamint

t = rcos(Ф)
s = rsin(Ф)

Mivel
s = const.
ezért, ha
t → ∞
akkor
r → ∞
Ф → 0
adódik.